Ολοκληρώθηκε μετά από 3 εβδομάδες από το σωματείο μας, η καταγραφή του δικτύου πυροσβεστικών κρουνών του Δήμου μας. Ένα δίκτυο 103 κρουνών που εκτείνεται σε όλο το εύρος του Δήμου.
Να σημειωθεί πως η μετάβαση στα σημεία καταγραφής έγινε με ιδία μέσα, χωρίς να χρεωθούν οι συνδημότες μας στο ελάχιστο.
Θα παρακαλούσαμε τους συνδημότες μας, σε περίπτωση που δεν αναφέρονται πυροσβεστικοί κρουνοί που γνωρίζουν, να επικοινωνήσουν μαζί μας για να ενταχθούν και αυτοί, μετά από αυτοψία, στο χάρτη.
Το αρχείο είναι ανοιχτό για προβολή και μόνο από όλους τους συνδημότες μας και από όποια Υπηρεσία το επιθυμεί.