Τη Τετάρτη 18/05/2022 είχαμε την ευκαιρία να ενημερώσουμε σχετικά με τη δράση μας, αλλά και να ανταλλάξουμε απόψεις, με το Δ.Σ. του WWF Bελγίου καθώς και την επικεφαλής προγραμμάτων προστασίας περιβάλλοντος Δρ. Παναγιώτα Μαραγκού, τον επικεφαλής τμήματος ανάπτυξης κο Λιαρίκο Κωνσταντίνο και τον συντονιστή δράσεων για τις δασικές πυρκαγιές κο Τζηρίτη Ηλία από το WWF Ελλάς.
Μεγάλη εντύπωση προκάλεσε στους επισκέπτες η βιοποικιλότητα που παρουσιάζει το Εθνικό Πάρκο Δάσους Στροφυλιάς καθώς και το καλό επίπεδο διατήρησής και προστασίας του, με τόσα πενιχρά μέσα τόσο από οικονομικής όσο και από υλικοτεχνικής απόψεως.
Ελπίζουμε να επισκεφθούν ξανά τη περιοχή, αυτή τη φορά με δράσεις, μιάς και το WWF Ελλάς είναι συνέχεια δίπλα μας...